« Tagasi

Lääne-Viru maakonna koolide menüüde uuring 2020.-2021.aastal

Lääne-Viru maakonna 2018. aastal valminud tervise- ja heaoluprofiil annab suunised maakonna elanike tervise edendamiseks ning profiili tegevuskava üheks fookuseks on tervislike toitumisvalikute toetamine.

Lähtuvalt tervise- ja heaoluprofiili andmetest otsustati alustada maakonnas põhjaliku haridusasutuste menüüde analüüsiga, et selgitada, kas ja kui palju erinevad toiduvalikud maakonna erinevates piirkondades. Kas võivad esineda ka võimalikud seosed laste ülekaalu ja haridusasutustes pakutavate toiduvalikute osas ning ühtlasi toetada maakonna haridusasutusi uue määruse jõustumisel, sellele üleminekuga.

Lääne-Viru maakonna tervisnõukogu tervisedendusliku koostöö raames kutsuti kokku töörühm tervisenõukogu liikmetest ja välisekspertidest. Tehti algust koolide toitlustamise alaste küsimuste kaardistamisega, millele järgnes Lääne-Viru maakonna koolide menüüde analüüsimine. Tegevused viidi ellu Tervise Arengu Instituudi ning Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu 2020. aasta tööplaani raames.