« Tagasi

Lääne-Viru maakonna lasteaedade menüüde uuring 2019.-2020.aastal

Lääne-Viru maakonna 2018. aastal valminud tervise- ja heaoluprofiil annab suunised maakonna elanike tervise edendamiseks. Lääne-Viru maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava üheks fookuseks on 2019 ja 2020 aastal tervislike toitumisvalikute toetamine. Euroopa laste rasvumise seire (COSI uuring) tulemusel on selgunud, et ülekaaluliste ning suisa rasvunud laste arv aastatega on üha suurenenud ning 7-aastaste laste seas on iga neljas laps ülekaaluline.

Laste ülekaalulisus ja rasvumine on tõsine probleem, mille põhjuseid tasub otsida nii perekonna liikumis- ja toitumisharjumustest (eriti hommikusöögi söömata jätmine) kui ka laste koduvälistest toitumisharjumustest. Lähtudes 2018 aastal valminud maakonna tervise- ja heaoluprofiili andmetest, on laste ülekaalulisus probleemiks 15%-l Lääne-Viru maakonna 7 aasta vanustel lastel ning rasvumine probleemiks 12%-l maakonna 7-aastastel lastel. Kuna lasteaia lapsed veedavad suurema osa päevasest ajast lasteaias, kus einestatakse vastavalt lasteaia päevakavale 3 ̶ 4 toidukorda päevas, otsustati alustada maakonnas põhjaliku lasteaedade menüüde analüüsiga, et selgitada, kas ja kui palju erinevad toiduvalikud maakonna erinevates piirkondades. Kas võivad esineda ka võimalikud seosed laste ülekaalu ja lasteaias pakutavate toiduvalikute osas ning ühtlasi toetada maakonna lasteaedu uue määruse jõustumisel, sellele üleminekul ("Tervisekaitse nõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis"). Lääne-Viru maakonna tervisnõukogu tervisedendusliku koostöö raames, kutsuti kokku töörühm tervisenõukogu liikmetest ja välisekspertidest. Tehti algust lasteaedade toitlustamise alaste küsimuste kaardistamisega, millele järgnes Lääne-Viru maakonna lasteaedade menüüde analüüsimine. Tegevused viidi ellu Tervise Arengu Instituudi 2019 aasta tööplaani raames.