Vabaühendused

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit pakub kodanikuühendustele ja -algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

  • eestvedajate inspireerimine
  • organisatsiooni asutamine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
  • ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
  • ühingu projektide nõustamine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Palume konsultatsiooniaja eelnevalt kokku leppida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRISTINA NURMETALU
Vabaühenduste konsultant
Tel: 54502035
mty@virol.ee

Võta ühendust!

 

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

Oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.
 

Kasulikud veebilehed :

MTÜ ABI – teejuht vabaühendustele internetis

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik

Hea Kodaniku Infovärav

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

EAS võimalused avalikule ja kolmandale sektorile