Lääne-Virumaa aineühendused 2018/19

   
     
Aineühendus on õppeaine või ainevaldkonna põhine Lääne-Viru koolide õpetajaid koondav ühendus. Igale aineühendusele on valitud oma juht, kes oma ühenduse raames tööd korraldab. 
     
 ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPETAJATELE    
     
Ajalugu ja ühiskonnaõpetus Harry Laiv harrylaiv@hot.ee 
Algõpetus Kadi Kruusmaa kadikruusmaa@gmail.com 
Eesti keel Aime Tops aime.tops@mail.ee 
Geograafia Kadri Marksoo kadri.marksoo@rrg.ee 
Inglise keel Tuuli Saksa  tuuli@v-maarja.ee 
Inimeseõpetus Evelin Tiiter evelintiiter@hot.ee 
Keemia Agne Jõgis agne.jogis@rrg.ee 
Kehaline kasvatus Rein Eensalu rein.eensalu@gmail.com 
Kunstiõpetus Heidi Reisi reisi.heidi@gmail.com 
Käsitöö ja kodundus Anu Õunap info@lasila.edu.ee 
Majandus- ja karjääriõpetajad Reet Bobõlski reetbobolski@gmail.com 
Matemaatika Raili Veelmaa raili.veelmaa@gmail.com 
Muusika Elene Altmäe elene.altmae@mail.ee 
Saksa keel Kalle Lina kalle.lina.63@gmail.com 
Töö- ja tehnoloogiaõpetus Veiko Pärnak veikomuusik@gmail.com 
Usundiõpetus Tiina Rumm tiinahonig@gmail.com 
Vene keel Marina Klimenko marina.klimenko@mail.ee 
Õppealajuhatajad Ingrid Vaikmaa ingrid@kadrina.edu.ee 
     
     
LASTEAEDADE ÕPETAJATELE    
     
Alushariduse juhid Tea Välk  tea.valk@pisiponn.ee
Alushariduse õppealajuhatajad  Maia Mägi maia.magi@kadrina.ee
Alushariduse käeline tegevus  Karin Hiis lasteaed@pisiponn.ee
Alushariduse liikumin  Maarit Vaikmaa     maaritvaikmaa@hotmail.com
Alushariduse loodus  Moonika Lekk moonik72@hotmail.com
Alushariduse muusika  Malle Kuusik kuusikmalle@gmail.com
Alushariduse tervis  Eda Kiili    eda.kiili@mail.ee
     
TUGISPETSIALISTIDELE    
     
HEV õpilaste õppe koordineerijad Margit Lichtfeldt         margitlichtfeldt@hot.ee 
Huvijuhid Lemme Mäe                          lemme.mae@gmail.com
Koolipsühholoogid Lea Metsis                     lea.metsis@kundakool.ee
Logopeedid Kaie Kender                  kaie.kender@rrg.ee 
Sotsiaalpedagoogid Tiina Pihlak tiina.pihlak001@gmail.com
Kooliraamatukoguhoidjad Ingela Siniallik                       ingelasiniallik@gmail.com