Lääne-Viru haridusvõrgu analüüs

Lääne-Virumaa haridusvõrgu analüüsi eesmärgiks oli anda sisend maakonna omavalitsustele otsuste tegemiseks maakonna haridusvõrgu tuleviku osas. Analüüs annab ülevaate maakonna haridusvõrgu ja -asutuste hetkeolukorrast ning pakub välja lahendusi võimalikeks muudatusteks.

Lääne-Viru maakonna haridusvõrgu analüüs hõlmas:

  • rahvastiku ja õpilaste prognoosi,
  • haridusvõrgu analüüsi nii personalivõimekuste, taristu kui kulude vaates,
  • tuge vajavate õpilaste profiili ja nendele toe tagamise võimekuste analüüsi,
  • õpetajate ja tugispetsialistide ning lapsevanemate küsitlust kaasava hariduse korraldusest ja rahuolust teenustega,
  • riigigümnaasiumide kaasusanalüüsi ja Rakvere riigigümnaasiumi võimaliku mõju analüüsi Lääne-Virumaa gümnaasiumivõrgule,
  • riigi hariduspoliitika suundade mõju koolivõrgule,
  • haridusliku erivajadusega õpilaste toetamise ja maakonna haridusalase koostöö mudelite disaini,
  • juhist koolipidajatele koolivõrgu arendamise ja korrastamise vajaduste analüüsimiseks.

Analüüsiga saab tutvuda siin.

Analüüsi läbiviimist rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus".