Tunnustuskonkurss aasta sädeinimene ja vabaühendus

 

Lääne- Virumaa aasta sädeinimese ja vabaühenduse tunnustuskonkurss, mille raames Lääne- Viru Omavalitsuste Liit tunnustab silmapaistvaid inimesi ja vabaühendusi kes panustavad oma tegevusega Lääne- Virumaal kogukonna arengusse. Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud, asutused, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused jt.

Tunnustusi on antud juba aastast 2018.

 

1. Aasta sädeinimene

Aasta sädeinimese tunnustus antakse välja eraisikule, kes tegutseb Lääne-Virumaal.

Laureaat on:
• kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav isik;
• panustanud oma mõtete või tegevusega piirkonna ja/või maakonna arengusse;
• aktiivne ja koostööaldis. 

 

Lääne-Virumaa aasta sädeinimene 2023 - Tiia Saart, Väike- Maarja vald

 

2. Aasta vabaühendus

Tunnustus antakse välja seltsingule, mittetulundusühendusele või sihtasutusele, mis tegutseb Lääne-Virumaal.  MTÜ või SA on esitanud õigeaegselt eelmise perioodi majandusaasta aruande. 

Laureaat on:
• silma paistnud  järjepidevusega ja/või traditsioonide kandjana piirkondliku või maakondliku elu arendamisel;
• kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud piirkondlikke või maakondlikke säravaid ideid, kaasavaid ja/või uuenduslikke algatusi;
• sotsiaalselt ettevõtlik ja/või omatulu teeniv;
• koostööaldis teiste ühenduste/ ettevõtjate/ omavalitsus(t)ega.

 

Lääne- Virumaa aasta vabaühendus 2023 - Vainupea küla selts MTÜ, Haljala vald
 
 

 

 

Lisainfo:

Kristina Nurmetalu

Vabaühenduste konsultant

Mob: +372 54502035

mty@virol.ee