Alalised komisjonid on revisjonikomisjon, finantseerimiskomisjon ja hariduskomisjon.

 

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni moodustab üldkoosolek tulemus- ja finantskontrolli teostamiseks VIROL juhatuse, büroo ja komisjonide tegevuse üle.

Ainar Sepnik (Viru-Nigula vallavolikogu esimees)

Hans Kruusamägi (Väike-Maarja vallavolikogu esimees)

Evelin Poolamets (Vinni vallavolikogu esimees)

 


Finantseerimiskomisjon

Finantseerimiskomisjon on VIROL alatine komisjon, kelle ülesandeks on maakondlike ühisürituste ja koostöökulude finantseerimise otsustamine ning arvamuse avaldamine maakondlike investeeringute jm. rahaeraldiste kasutamise kohta. Finantseerimiskomisjon koosseisu kinnitab üldkoosolek.

 

Kairit Pihlak (Kadrina vallavanem)

Raido Tetto (Vinni vallavalitsuse ehituse-ja teedenõunik)

Veiko Veiert (Haljala vallavolikogu liige)Hariduskomisjon

Hariduskomisjon on VIROL alatine komisjon, kelle ülesandeks on maakondlike õpilasürituste, aineolümpiaadide, ainesektsioonide, lasteaiaõpetajate täiendkoolituste rahastamise otsustamine ja omavalitsuste ühistele haridusküsimustele maakondliku lahendi leidmine. Hariduskomisjoni koosseisu kinnitab üldkoosolek.

 

Margit Diits (Vinni vallavalitsuse haridusnõunik)

Deili Matson (Väike-Maarja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna

juhataja)

Jane Palu (Rakvere linnavalitsuse hariduse peaspetsialist)

Aivi Must (Tamsalu Gümnaasiumi direktor)

Egle Neuhaus (Uhtna Põhikooli direktor)

Anne Nõgu (Rakvere Eragümnaasiumi direktor)

Raido Parve (Rakvere Triinu lasteaia direktor)

Annika Kapp (Haljala valla haridus- ja noorsootööspetsialist)

Arvo Pani (Viru-Nigula valla haridus- ja noorsootöö juht)