Alalised komisjonid on revisjonikomisjon, finantseerimiskomisjon ja hariduskomisjon.

 

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni moodustab üldkoosolek tulemus- ja finantskontrolli teostamiseks VIROL juhatuse, büroo ja komisjonide tegevuse üle.

Komisjoni esimees: 
Riho Kutsar (Viru-Nigula vallavolikogu esimees)

Liikmed:

Hans Kruusamägi (Väike-Maarja vallavolikogu esimees)
Meelis Maine (Vinni vallavolikogu esimees)Finantseerimiskomisjon

Finantseerimiskomisjon on VIROL alatine komisjon, kelle ülesandeks on maakondlike ühisürituste ja koostöökulude finantseerimise otsustamine ning arvamuse avaldamine maakondlike investeeringute jm. rahaeraldiste kasutamise kohta. Finantseerimiskomisjon koosseisu kinnitab üldkoosolek.

 

Komisjoni esimees: 
Vello Väinsalu (Haljala vallavolikogu esimees)

Liikmed:
Raido Tetto (Viru-Nigula valla abivallavanem)
Riho Tell (Tapa vallavanem)Hariduskomisjon

Hariduskomisjon on VIROL alatine komisjon, kelle ülesandeks on maakondlike õpilasürituste, aineolümpiaadide, ainesektsioonide, lasteaiaõpetajate täiendkoolituste rahastamise otsustamine ja omavalitsuste ühistele haridusküsimustele maakondliku lahendi leidmine. Hariduskomisjoni koosseisu kinnitab üldkoosolek.

 
Komisjoni esimees: 
Aivi Must (Tapa vallavolikogu liige)
 
Komisjoni aseesimees:
Margit Diits (Vinni vallavalitsuse haridus-ja lastekaitsenõunik)

Liikmed:
Vilja Messer (Rakvere linnavalitsuse hariduse peaspetsialist)
Merike Trumm (Viru-Nigula valla haridusjuht)
Egle Neuhaus (Uhtna põhikooli direktor)
Arvo Pani (Kadrina keskkooli direktor)
Tea Välk (Tapa lasteaed Pisipõnn direktor)
Anne Nõgu (Rakvere Eragümnaasiumi direktor)
Kristi Tomingas (Haljala valla haridusjuht)
Indrek Kesküla (Väike-Maarja vallavanem).