Tervist ja heaolu toetavate tegevuste ideekonkurss 

„Vaimse tervise toetamine läbi ennetustegevuste minu kogukonnas ja Lääne-Virumaal!"

 

Ideekonkursi eesmärgiks on pakkuda Lääne-Virumaa elanike vaimse tervise toetamiseks tegevusi, mis lahendavad mõnda elanike jaoks olulist kitsaskohta ja on suunatud elanike teadlikkuse tõstmisele.

Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu soovib konkursiga innustada kõiki mõtlema oma kogukonna probleemidele ja sellele, kuidas probleeme ise kodanikualgatuse korras lahendada.

 

Konkursil saavad osaleda:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja vabaühendused;
 • Avaliku sektori allasutused (Lääne-Viru maakonna koolid, lasteaiad, noortekeskused, huvikoolid, sihtasutused jne).

 

Konkursi tingimused:

 • Märkad ja mõistad oma kogukonnas vaimse tervise valdkonnas esinevat probleemi.
 • Mõtled, kuidas seda lahendada saad.
 • Veenad oma konkursitööga, et Sinu lahenduskäik looks muutusi ja muudaks kogukonna elu paremaks.
 • Planeeritav eelarve peab olema tegevustega seotud, mõistlik ning kulusäästlik.

 

Parimat ideed toetatakse kuni 4000 euroga!

Lisaks veel kahele ideele ergutustoetus väärtuses 1000 eurot!

 

Ideed tuleb saata e-maili aadressil sirli.kapper@virol.ee hiljemalt 1. maiks 2021!

 

Parima idee esitaja saab panustada vaimse tervise toetamisse ning ennetusvaldkonda oma kogukonnas ja kogu maakonnas!

 

NB! Parima(te) ideede toetamist on edaspidi võimalik koostöös maakonna tervisenõukoguga realiseerida maakondliku tegevuskava raames.

Ideekonkursi tingimused

Taotlemine

Konkursil saavad osaleda:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja vabaühendused;
 • Avaliku sektori allasutused (Lääne-Virumaa koolid, lasteaiad, noortekeskused, huvikoolid jt)

 

Esitamise tingimused:

 • Idee tuleb esitada elektrooniliselt vastaval vormil (vt Lisa 1) ja esitada digitaalselt allkirjastatult saates e-posti aadressile sirli.kapper@virol.ee.
 • Arvesse võetakse ainult ideid, mis on vormistatud korrektselt, asjakohaselt, arusaadavalt ning kus on ideekonkursi tingimustega arvestatud. Korraldaja jätab endale õiguse loobuda idee vastuvõtmisest kui idee on asjakohatu või arusaamatu.
 • Toetatakse taotlusi, millel on pikemaajalisem mõju ja mis sisaldavad süsteemseid tegevusi ning milllel on välja toodud jätkutegevused läbi mitme aasta. Ei toetata üksikuid tervise-, spordi-, elustiili-, teabe päevi, konverentse, messe;
 • Kogu ideekonkursiga seotud ametlik informatsioon avaldatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel www.virol.ee
 • Parima(te) ideede toetamist on võimalik koostöös maakonna tervisenõukoguga realiseerida maakondliku tegevuskava raames või võimalusel 2021 aasta tegevuskava täpsustatud eelarvelistest vahenditest.

 

Idee …

 • tugineb faktidel, miks seda tegevust just sellele sihtgrupile vaja on (teadmis-ja tõenduspõhine);
 • ei ole ühekordne üritus vaid tegemist on protsessiga;
 • loob järjepideva protsessi, mida omakorda on võimalik ka edasi arendada;
 • on lihtsalt rakendatav (nõuab optimaalselt ressurssi, universaalne erinevate piirkondade jaoks jne);
 • teeb ettepaneku, kuidas jõuda vaimse tervise hoidmise või probleemilahendamiseni läbi ennetustegevuste;
 • võib olla ka juba varasemalt järgi proovitud hästi toimiv tegevus;
 • esitaja ei pea olema idee elluviija, kuid sellisel juhul peavad olema välja toodud ettepanekud, kaardistused ja koostöö kokkulepped, kellega koostöös idee ellu viiakse.
        „Vaimse tervise toetamine läbi ennetustegevuste minu kogukonnas ja Lääne-Virumaal!"   Ideekonkursi eesmärgiks on pakkuda Lääne-Virumaa...

TERVIST JA HEAOLU TOETAVATE TEGEVUSTE IDEEKONKURSS

        „Vaimse tervise toetamine läbi ennetustegevuste minu kogukonnas ja Lääne-Virumaal!"   Ideekonkursi eesmärgiks on pakkuda Lääne-Virumaa...

Toimumise aeg: 3. november 2020 kell 10:00-15:30 Toimumise asukoht: Sõmeru keskushoone, Kooli 2, Sõmeru Rakvere vald, Lääne-Virumaa    Konverentsi eesmärgiks on:  ...

SOTSIAALKAITSE KONVERENTS 3. NOVEMBRIL 2020

Toimumise aeg: 3. november 2020 kell 10:00-15:30 Toimumise asukoht: Sõmeru keskushoone, Kooli 2, Sõmeru Rakvere vald, Lääne-Virumaa    Konverentsi eesmärgiks on:  ...

Lääne-Virumaa aasta tervisedendajate tunnustamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendajate tunnustamiseks Aasta tervisedendaja tiitli andmisega...

LÄÄNE-VIRU OMAVALITSUSTE LIIT OOTAB KANDIDAATE AASTA TERVISEDENDAJATE TUNNUSTAMISEKS

Lääne-Virumaa aasta tervisedendajate tunnustamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendajate tunnustamiseks Aasta tervisedendaja tiitli andmisega...

Lääne-Viru maakonna lasteaedade menüüde uuring 2019-2020 aastal Lääne-Viru maakonna 2018 aastal valminud tervise- ja heaoluprofiil annab suunised maakonna elanike tervise edendamiseks....

Lääne-Viru maakonna lasteaedade menüüde uuring 2019 ̶ 2020 aastal

Lääne-Viru maakonna lasteaedade menüüde uuring 2019-2020 aastal Lääne-Viru maakonna 2018 aastal valminud tervise- ja heaoluprofiil annab suunised maakonna elanike tervise edendamiseks....

Menüüde uuringu infopäev Lääne-Viru maakonna haridusasutustele Toimumise aeg: 17. september 2020 kell 13:30-16:00 Asukoht: Aqva hotelli konverentsi keskus, Parkali 4,...

Menüüde uuringu infopäev Lääne-Viru maakonna haridusasutustele 17. september 2020

Menüüde uuringu infopäev Lääne-Viru maakonna haridusasutustele Toimumise aeg: 17. september 2020 kell 13:30-16:00 Asukoht: Aqva hotelli konverentsi keskus, Parkali 4,...

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru infopäev toimub 18. augustil 2020   Toimumise asukoht: F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere, Lääne-Virumaa  Toimumise aeg:...

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru infopäev toimub 18. augustil 2020

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru infopäev toimub 18. augustil 2020   Toimumise asukoht: F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere, Lääne-Virumaa  Toimumise aeg:...

Kriisiõppepäevadele registreerumine II poolaastal     Teema: Kriisideks valmistumine ning kogukonna teadlikkuse ja oskuste suurendamine läbi lauaõppuse...

Kriisiõppepäevadele registreerumine II poolaastal

Kriisiõppepäevadele registreerumine II poolaastal     Teema: Kriisideks valmistumine ning kogukonna teadlikkuse ja oskuste suurendamine läbi lauaõppuse...

Väikelaste esmaabi koolitus lastevanematele Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu pakub alates juulist väikelaste vanematele esmaabi koolitusi! Ootame koolitusele registreeruma...

Väikelaste esmaabi koolitus lastevanematele 8. augustil 2020

Väikelaste esmaabi koolitus lastevanematele Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu pakub alates juulist väikelaste vanematele esmaabi koolitusi! Ootame koolitusele registreeruma...

Väikelaste esmaabi koolitus lastevanematele Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu hakkab alates juulist pakkuma väikelaste vanematele esmaabi koolitusi! Ootame koolitusele registreeruma...

Väikelaste esmaabi koolitus lastevanematele 4. juuli 2020

Väikelaste esmaabi koolitus lastevanematele Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu hakkab alates juulist pakkuma väikelaste vanematele esmaabi koolitusi! Ootame koolitusele registreeruma...

Kuna jalakäijal ei ole ümber teda kaitsvat kilpi, nagu on seda autojuhil, peab jalakäija vähemkaitstud liiklejana olema eriti ettevaatlik.   Selleks, et liikluses jalakäijana...

Kuidas jalakäijana liikluses ohutult liigelda?

Kuna jalakäijal ei ole ümber teda kaitsvat kilpi, nagu on seda autojuhil, peab jalakäija vähemkaitstud liiklejana olema eriti ettevaatlik.   Selleks, et liikluses jalakäijana...

  Kevad ning soojad ilmad soosivad õues rohkem jala- ning jalgrattaga liikumist, nii asulas kui asulavälistel teedel. Mida aga võiks enne liikulusesse suundumist meist iga üks meelde...

Kuidas liikluses jalgratturina üksi või lastega ohutult liigelda?

  Kevad ning soojad ilmad soosivad õues rohkem jala- ning jalgrattaga liikumist, nii asulas kui asulavälistel teedel. Mida aga võiks enne liikulusesse suundumist meist iga üks meelde...

Ka peale eriolukorra lõppu on oluline käte pesemise tehnikat meeles pidada   Protseduuri kestvus: 40-60 sek  0. Tee käed ja randmed voolava vee all korralikult...

Käte pesemise tehnika

Ka peale eriolukorra lõppu on oluline käte pesemise tehnikat meeles pidada   Protseduuri kestvus: 40-60 sek  0. Tee käed ja randmed voolava vee all korralikult...

SEIKLUSORIENTEERUMINE TOIMUB TAAS! 18. mai - 30. juuni toimub seiklusorienteerumine, mis seekord laieneb Lääne-Virumaa maakonna piiridest väljapoole. Lisaks kõikidele Lääne-Viru...

Seiklusorienteerumine 2020

SEIKLUSORIENTEERUMINE TOIMUB TAAS! 18. mai - 30. juuni toimub seiklusorienteerumine, mis seekord laieneb Lääne-Virumaa maakonna piiridest väljapoole. Lisaks kõikidele Lääne-Viru...

      Olukorras, kus pered on kodudes, lapsed on koduõppel ja lapsevanemad kodukontoris, tuleb kohaneda täiesti uue päevakavaga, mille üheks lahutamatuks osaks on...

Pere toidulaud eriolukorra ajal

      Olukorras, kus pered on kodudes, lapsed on koduõppel ja lapsevanemad kodukontoris, tuleb kohaneda täiesti uue päevakavaga, mille üheks lahutamatuks osaks on...

  Soovitused toidupaki koostamiseks   Koolilaste toidupakk peaks olema tervist toetav ja lapse arengut ja õppimist toetav. Selleks peaks toidupaki sisu hoolega...

Soovitused toidupaki koostamiseks

  Soovitused toidupaki koostamiseks   Koolilaste toidupakk peaks olema tervist toetav ja lapse arengut ja õppimist toetav. Selleks peaks toidupaki sisu hoolega...

Tervise Arengu Instituudi pressiteade 19. november 2019   TAI julgustab lapsevanemaid rohkem ka enda vajadusi väärtustama Täna alanud Tervise Arengu Instituudi (TAI)...

TAI julgustab lapsevanemaid rohkem ka enda vajadusi väärtustama

Tervise Arengu Instituudi pressiteade 19. november 2019   TAI julgustab lapsevanemaid rohkem ka enda vajadusi väärtustama Täna alanud Tervise Arengu Instituudi (TAI)...

20.11.19 Pressiteade   Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 20.11.2019     Eile 19. novembril toimus Kundas elanikkonnakaitse...

19. novembril toimus Kundas elanikkonnakaitse teemaline kriisideks valmistumise õppepäev.

20.11.19 Pressiteade   Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 20.11.2019     Eile 19. novembril toimus Kundas elanikkonnakaitse...

Kriisiõppepäeva Kundas, Viru-Nigula vallas 19. novembril 2019 kell 13:00-18:00 Asukoht Lasteaia 4, Kunda, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa   Lääne-Viru...

19. novembril toimub kriisiõppepäev Kundas, Viru-Nigula vallas!

Kriisiõppepäeva Kundas, Viru-Nigula vallas 19. novembril 2019 kell 13:00-18:00 Asukoht Lasteaia 4, Kunda, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa   Lääne-Viru...

Pressiteade   Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 11.10.2019   Lääne-Viru maakonnas alustatakse 2019. aasta IV kvartalist lasteaedade menüüde analüüsimisega.   ...

Lääne-Viru maakonnas alustatakse 2019. aasta IV kvartalist lasteaedade menüüde analüüsimisega.

Pressiteade   Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 11.10.2019   Lääne-Viru maakonnas alustatakse 2019. aasta IV kvartalist lasteaedade menüüde analüüsimisega.   ...

Täna 9. oktoobril toimus Rakvere linnas elanikkonnakaitse teemaline kriisideks valmistumise õppepäev Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning...

Täna 9. oktoobril toimus Rakvere linnas elanikkonnakaitse teemaline kriisideks valmistumise õppepäev

Täna 9. oktoobril toimus Rakvere linnas elanikkonnakaitse teemaline kriisideks valmistumise õppepäev Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning...