Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tunnustab parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on:

 • Aasta lasteaiaõpetaja
 • Aasta klassiõpetaja
 • Aasta klassijuhataja
 • Aasta põhikooli aineõpetaja
 • Aasta gümnaasiumiõpetaja
 • Aasta kutseõpetaja
 • Aasta tugispetsialist
 • Aasta huvialaõpetaja
 • Aasta õppejõud
 • Aasta õppeasutuse juht
 • Aasta haridustegu
 • Aasta hariduse sõber

 

VIROLi moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud kategooria aasta õppejõud) esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. Komisjoni esitatud kandidaat on ühtlasi ka Lääne-Virumaa laureaat vastavas kategoorias.
 

Komisjoni kuulub VIROL hariduskomisjoni, Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühenduse, Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa Õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.
 

Maakondlikud täiendavad kategooriad on:

Lääne-Virumaa noor õpetaja

õpetaja, klassijuhataja,

kes on koolis töötanud vähem kui  kolm aastat

kelle vanus on alla 30-aasta

kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid  tulemusi õppija arendamisel

tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel

on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.
 

Lääne-Virumaa hariduspere

perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad)

kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne - Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel

kus pere kaks või enam  liiget on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse

on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul

on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks  ühiskonnas.
 

Elutöö auhind

haridustöötaja

kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal

kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas,

tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule

olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste  innustajaks ning toetajaks.

 

Lisainfo: VIROL tegevdirektor Sven Hõbemägi, e-post: sven.hobemagi@virol.ee, tel.5300 5652