Agderi maakond

Rahvaarv: 316 051 (jaanuar 2023)

Pindala: 14,991 km²

Agder on maakond Lõuna-Norras, mis moodustati 2020. aasta alguses endise Vest-Agderi ja Aust-Agderi maakondade ühendamisel. Agderi maakonda kuulub 25 kohalikku omavalitsust. Juba enne ühinemist tegid kaks maakonda omavahel tihedat koostööd – näiteks olid Agderi Ülikoolil kampused nii Aust-Agderis kui Vest-Agderis.

Agder oli viikingiaja alguses, enne Harald Kaunisjuust, väikekuningriik. Agderlasi hüüti egder (egðir). Agder oli hiljem (Gulatingsloveni all) maakond (Egdafylki). Halduslikult sai Egdafylkist Agdesideni lään, mis oli üks Norra pealääne 17. sajandil. Agderi nimi on umbes 1500 aastat vana, kuid selle tähendus on ebaselge. See võib olla tuletis sõnast ǫgd (ögd; 'terav olema') ning tähendada 'merest välja ulatuv maa'. Teise versiooni järgi on nimi seotud vanapõhja sõnaga agi ('merelainetus') ning tähendab 'rahutu merega maa'.

Lõuna-Norra rannikuäärset kutsutakse tihti ka Norra Rivieraks. Skagerraki väina rannikut ümbritsevad maalilised linnakesed ja võluv saarestik, sisemaa pakub suurepäraseid võimalusi matkadeks ja mäed häid tingimusi talviseks suusatamiseks, mis annab piirkonnale head eelised turismiettevõtluse kasvuks. Lõuna-Norra on populaarne suvituskoht ning Norra kõige kallim kinnisvara jääb just siia piirkonda.

Agderi ettevõtluskeskkond on mitmekesine – peamisteks sektoriteks on töötlev tööstus ja mehhaanikatööstus ning nafta- ja gaasivarustustööstus. Pool kogu Norra energiavarustusest tuleb Agderi hüdroenergia taastuvallikatest, mis seab piirkonna globaalselt ainulaadsele positsioonile. Rohe- ja sinimajandus, teadusuuringud ja innovatsioon on Agderi jätkusuutliku ja tulevikku vaatava arengu alustugedeks. Agderi visiooniks on luua 2030. aastaks maailma esimene täiselektriline ühiskond, mis põhineb 100% puhtal energial. Kjeviki lennujaam Kristiansandis ühendab piirkonda Euroopaga ning Norra suuruselt neljas sadam, Kristiansandi sadam, on oluline kaubaveo sõlmpunkt Norras.

Lääne-Virumaa maakond sõlmis koostöölepingu Vest-Agderi (Lääne-Agder) maakonnaga 1995.aastal. Pärast Vest-Agderi ja Aust-Agder (Ida-Agderi) maakondade ühinemist küll ametlikult koostöölepingut pikendatud pole, kuid koostöö on siiski jätkunud erinevates valdkondades – haridus, kliimapoliitika, kultuur. Alates 2008. aastast on Agder (end.Vest-Agder) andnud välja stipendiumi mõnele Lääne-Virumaal tegutsevale kunstnikule või kultuuritegelasele, kellel on võimalus end ja oma loomingut stipendiumi toel edasi arendada.

          

Fotod: Wikipeedia

Kaart: By Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78234745

Lipp: By TheSecretPower - Own work based on https://www.reddit.com/r/vexillology/comments/12ajpq8/found_this_flag_in_norway/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130335071

Kasutatud kirjanduse lingid:
https://agderfk.no/_f/p1/ie2a3f265-02ad-4018-b630-da344c6828a0/regional-development-plan-agder-2030_short_digital.pdf   
https://www.citypopulation.de/en/norway/admin/42__agder/
https://en.wikipedia.org/wiki/Agder
https://en.wikivoyage.org/wiki/Agder
https://et.wikipedia.org/wiki/Agder