Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi Aasta Õpetaja Gala  konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate  tegevust, selgitada tehtu põhjal välja maakonna haridustöötajad, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.
 

Maakondlik konkurss on seotud üleriiglise konkursiga ning laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja 3 maakondlikus kategoorias. Maakondlikult ja üleriigliselt on üks kattuv kategooria, milleks on elutööpreemia. Kuna üleriigilise elutööpreemia tunnustuse eesmärk on tunnustada riiklikult silma paistnud haridustöötajaid, siis VIROL-i soov on tunnustada meie maakonna tasandil pikaajaliselt haridusse panustanud inimesi ning seega saab sellesse kategooriasse kandidaate eraldi esitada nii üleriigiliselt kui ka maakondlikult.
 

Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriatesse saab esitada 15. märtsist kuni 24.aprillini Haridus-ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil www.hm.ee/gala, sealt leiate ka tunnustamisstatuudid.
 

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on:

 • Aasta lasteaiaõpetaja
 • Aasta klassiõpetaja
 • Aasta klassijuhataja
 • Aasta põhikooli aineõpetaja
 • Aasta gümnaasiumiõpetaja
 • Aasta kutseõpetaja
 • Aasta tugispetsialist
 • Aasta huvialaõpetaja
 • Aasta õppejõud
 • Aasta õppeasutuse juht
 • Aasta haridustegu
 • Aasta hariduse sõber
 • Riiklik haridustöötaja elutööpreemia
   

VIROLi moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud kategooriad aasta õppejõud ja riiklik elutööpreemia) esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. Komisjoni esitatud kandidaat on ühtlasi ka Lääne-Virumaa laureaat vastavas kategoorias.
 

Komisjoni kuulub VIROL hariduskomisjoni, Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühenduse, Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa Õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.
 

Kandidaate maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada samuti 24.aprillini ning seda saab teha SIIN LEHEL
 

Maakondlikud täiendavad kategooriad on:

Lääne-Virumaa noor õpetaja

õpetaja, klassijuhataja,

kes on koolis töötanud vähem kui  kolm aastat

kelle vanus on alla 30-aasta

kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid  tulemusi õppija arendamisel

tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel

on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.
 

Lääne-Virumaa hariduspere

perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad)

kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne - Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel

kus pere kaks või enam  liiget on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse

on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul

on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks  ühiskonnas.
 

Elutöö auhind

haridustöötaja

kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal

kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas,

tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule

olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste  innustajaks ning toetajaks.

 

Lisainfo: VIROL tegevdirektor Sven Hõbemägi, e-post: sven.hobemagi@virol.ee, tel.5300 5652

 

Aasta õpetaja konkursi raames otsib Haridus- ja Teadusministeerium ka aasta kooli. Selle kategooria eesmärk on tunnustada koole, kus õppimiseks on loodud koostööd soodustav ja loovust arendav õpikeskkond. Soovime esile tõsta neid koole, kus koolipere tunneb end hästi ning suhted õpilaste ja õpetajate vahel on toetavad ja kokkuhoidvad. Tiitlile kandideerimiseks tuleb kooliperel saata lühivideo, pildigalerii ja kaaskiri. 

Kandideerimisinfo Haridus- ja Noortameti veebilehel.

Aasta kool 2022 selgub žürii ja rahvahääletuse tulemusena ning kuulutatakse välja 27. mail Terevisiooni otsesaates.