Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) esindab maakonda, maakonna omavalitsusi riigiorganites ja muudes institutsioonides. 

Liidu eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, samuti maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.

 

Büroo:

 

Tegevjuht Sven Hõbemägi Tel. 325 8045, 5300 5652 sven.hobemagi(ätt)virol.ee
Haridus- ja kultuurispetsialist Ingrid Pärnamäe Tel. 325 8068, 5304 0823 ingrid.parnamae(ätt)virol.ee

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

(Maakonna arengustrateegia, projektid, väliskoostöö)

Anu Oja

Tel.
524 3927

anu.oja(ätt)virol.ee

Rahvatervise spetsialist, projektijuht-koordinaator

(Rahvatervise valdkonna arengusuundade kavandamine, maakondliku tervise- ja heaoluprofiili rakendustegevuste- ja võrgustikutöö koordineerimine, projekti "Lääne-Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu" koordineerimine)

Sirli Kapper Tel. 524 1280 sirli.kapper(ätt)virol.ee

Andmehalduse- ja digiturunduse spetsialist

(Visit Estonia keskkonna andmehaldus ja turismivaldkond)

Kaarin Vask Tel. 5911 1184 kaarin.vask(ätt)virol.ee
Juhiabi Maarika Koiduste Tel. 325 8044 virol(ätt)virol.ee
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) menetleja Kaoke Kärdi

Tel.
5850 1250

 

 

mty(ätt)arenduskeskus.ee

 

Turvalisuse spetsialist
(Siseturvalisuse valdkonna arengusuundade kavandamine, siseturvalisuse alaste maakondlike rakendustegevuste- ja võrgustikutöö koordineerimine, kogukondliku turvalisuse toetusvoor)

Evely East Tel.
5627 2006
evely.east(ätt)virol.ee
Haridusvaldkonna projektijuht Maia Kärdla Tel. 53097407 maia.kardla(ätt)virol.ee