Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) esindab maakonda, maakonna omavalitsusi riigiorganites ja muudes institutsioonides. 

Liidu eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, samuti maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.
 

Büroo:
 

Tegevjuht Sven Hõbemägi Tel. 325 8045, 5300 5652 sven.hobemagi(ätt)virol.ee
Tegevjuhi ja juhatuse assistent Maarika Koiduste Tel. 325 8044 virol(ätt)virol.ee
Hariduse- ja kultuurispetsialist Ingrid Pärnamäe Tel. 325 8068, 5304 0823 ingrid.parnamae(ätt)virol.ee

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

Anu Oja

Tel. 524 3927

anu.oja(ätt)virol.ee

Rahvatervise spetsialist

Sirli Kapper Tel. 524 1280 sirli.kapper(ätt)virol.ee
Turvalisuse spetsialist Evely East Tel. 5627 2006 evely.east(ätt)virol.ee

Haridusvaldkonna projektijuht

Maia Kärdla Tel. 5309 7407 maia.kardla(ätt)virol.ee
Turismikoordinaator Maie Urbas Tel. 5014287 maie.urbas(ätt)virol.ee
Turundusspetsialist Kaarin Vask Tel. 5027114 kaarin.vask(ätt)virol.ee
Andmehalduse spetsialist Helin Siibak Tel. 5911 1184 helin.siibak(ätt)virol.ee
Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste menetleja  Kaire Kullik Tel. 506 9623 kaire.kullik(ätt)virol.ee
Vabaühenduste konsultant Kristina Nurmetalu Tel. 5450 2035

mty(ätt)virol.ee

KredEx konsultant Marko Teiva Tel. 53 440 585  marko300(ätt)hot.ee