Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) esindab maakonda, maakonna omavalitsusi riigiorganites ja muudes institutsioonides. 

Liidu eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, samuti maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.
 

Büroo:
 

Tegevjuht Monika Ehand Tel.  monika.ehand(ätt)virol.ee
Tegevjuhi ja juhatuse assistent Riina Must

Tel. 325 8044, 
5301 1147

virol(ätt)virol.ee
Hariduse- ja kultuurispetsialist Ingrid Pärnamäe Tel. 325 8068, 5304 0823 ingrid.parnamae(ätt)virol.ee

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

Anu Oja

Tel. 524 3927

anu.oja(ätt)virol.ee

Rahvatervise spetsialist

Pille Parra Tel. 524 1280 pille.parra(ätt)virol.ee
Maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist Kerli Kängsepp Tel. 5366 4429 kerli.kangsepp(ätt)virol.ee
Turismikoordinaator Maie Urbas Tel. 5014287 maie.urbas(ätt)virol.ee
Turundusspetsialist Helin Siibak Tel. 5323 6966 helin.siibak(ätt)virol.ee
Digitaalse turismiinfo spetsialist Kaarin Vask Tel. 5911 1184 kaarin.vask(ätt)virol.ee
Vabaühenduste konsultant, Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste menetleja  Kristina Nurmetalu Tel. 5450 2035 mty(ätt)virol.ee
Raamatupidaja Katrin Rahuorg Tel. 5156302

katrin.rahuorg(ätt)virol.ee

KredEx konsultant Marko Teiva Tel. 53 440 585  marko300(ätt)hot.ee
Ettevõtluskonsultant Epp Orgmets Tel. 5197 8833

epp.orgmets(ätt)virol.ee

Tööstusalade koordinaator Toomas Jaansalu Tel.  524 9410 toomas.jaansalu(ätt)virol.ee
Ettevõtluskoordinaator  Ants Leet Tel. 50 40 140 ants.leet(ätt)virol.ee
DMO projektijuht Vivian Lepa Tel. 562 72006 vivian.lepa(ätt)virol.ee
DMO rohekoordinaator Kaisa Linno   kaisa.linno(ätt)virol.ee