5.07.23

 

 

Lääne-Viru maakonna ülene sotsiaalteenuse arendamise vajaduse analüüs

Projekti nimi: Lääne-Viru maakonna ülene sotsiaalteenuse arendamise vajaduse analüüs

Meede: Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

Rahastaja: ESF

Projekti eesmärk ja tulemused:  Analüüsi eesmärgiks oli anda omavalitsustele sisend, kuidas pakkuda sotsiaalteenuseid nii, et need oleksid kliendile mugavad, kättesaadavad ning kulud oleksid tulevikus jõukohased.

Projekti algus ja lõpp: 02.08.2021 - 01.08.2022

Projekti kogumaksumus: 29 952,00 EUR

Projekti toetussumma: 25 000 EUR

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projektijuht:
Anu Oja
Tel: 524 3927
e-post: anu.oja@virol.ee