Projekti nimi: Lääne-Virumaa tervise- ja puhkealade/radade maakondliku võrgustiku väljaarendamine

Taotlusvoor: Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust

Projekti eesmärk ja tulemused: Maakonnas on täiustatud ja mitmekesistatud tervise- ja puhkealade võrgustikku, mis suurendab võimalusi inimeste liikumisharrastuste mitmekesistamiseks ja laiendamiseks, luues seeläbi head eeldused maakonnas rahvatervise parandamiseks ja elanike aktiivse eluhoiaku kujundamiseks terve elukaare jooksul. Projektiga arendatakse maakonna igas kohalikus omavalitsuses välja vähemalt üks tervise- ja või puhkeala/rada.

Projekti algus ja lõpp: 6.08.2023 - 15.08.2025

Toetussumma: 427 612,80 EUR

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projektijuht:
Anu Oja

Tel: 524 3927
e-post: anu.oja@virol.ee