« Tagasi

Tunnustati Lääne-Virumaa aasta tervisedendajaid

4. veebruaril 2022 tunnustati Lääne-Virumaa aasta tervisedendajaid 

Aasta tervisedendajate konkursil tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil. Aasta tervisedendajate tiitlit antakse maakonnas välja alates 2012. aastast.

Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja 2021
Ille Tõnts
Juba 27 aastat töötab Ille Tõnts Laekvere piirkonna pereõena, ilma kelleta kohalikud enda elu ette ei kujuta. Mõned aastad tagasi, kui kohalik perearst töölt lahkus, tegi Ille kõik endast oleneva, et Laekveres jätkuks perearstiabi andmine. Pereõena on tema töös oluline roll haiguste ennetamisel.

Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja 2021
Siiri Kohver

Siiri on värske energiaga tulnud tervisedenduse valdkonda ning panustanud liikumisse ja tervisesse. Tema  kui tervisedendaja roll on koordineerida tervisedendavaid tegevusi ning kujundada tervist toetav elukeskkond ja tõsta inimeste terviseteadlikkust. Siiri teeb kõike kirega, ta seob oskuslikult liikumise ja tervise, olles võtnud oma südameasjaks muuta liikumine ja tervislikud eluviisid Rakvere vallas igapäevaelu harjumuspäraseks osaks. Isikliku eeskuju, positiivse ellusuhtumise ja ägedate üritustega on ta kiiresti võitnud nii suurte kui väikeste vallaelanike südamed. Siiri osaleb aktiivse liikmena maakonna tervisenõukogu töös ning ta on panustanud sellesse, et Rakvere valla lasteaialaste ja kooliõpilaste toit oleks tervislik ja menüüd mitmekesised. Mullu oktoobris alustas Siiri ka Rakvere valla rahvatervise projekti eestvedamisega. 2021. a septembrikuus avati kogukonna jaoks väga oluline ja mitmekülgsete võimalustega Sõmeru-Näpi rahvaspordiväljak, mille valmimisel oli väga suur panus just Siiril.

Lääne-Virumaa aasta tervisetegu 2021
Viitna järvel jääaugu lahti hoidmine talisupluseks
Hans Lahi on Sakussaare koguduse pastor, tulihingeline talisupleja ja maratoonar, kes hoiab lahti Viitna järvel jääauku, kus saavad sajad kui mitte rohkem Virumaalased ja teised vabariigi elanikud käia endale sobival ajal talikarastamas.

Lääne-Virumaa aasta tervisetegu 2021
Sõmeru-Näpi piirkondade rahvaspordiväljaku rajamine
Üks võimas spordiväljak on taas maakonda lisandunud ning sportimisvõimalused on tänu sellele avardunud. Rahvaspordiväljak on väga oluline objekt Sõmeru-Näpi piirkonna jaoks.

Lääne-Virumaa aasta tervisetegu 2021
Rakvere Avatud Noortekeskuse vaimse tervise projekt: vaimse tervise koolitused noorsootöötajatele ning nõustamistegevused noortele
Noorsootöötajad puutuvad igapäevaselt kokku noorte vaimse tervise väljakutsete ja küsimustega. Emotsioonid, suhted, suhtlus, info üleküllus, lein/kaotused, usaldus, sõltuvused − on vaid mõned teemad, mille puhul noor võib noorsootöötajate tuge vajada. Läbitud koolituste sari liitis Lääne-Virumaa noorsootöötajaid ning avardas väga palju erinevaid vaateid, nii iseendasse, kui ka noorte maailmavaadetesse. Tänu koolitustele oskavad noorsootöötajad analüüsida erinevaid olukordi, peegeldada teadlike meetodeid kasutades ja anda noorele keerulistes situatsioonides toetavat tagasisidet. Lisaks viiakse vaimse tervise projekti raames läbi nõustajaga vestlusõhtuid ning vaimse tervise alaseid nõustamisi maakonna noortele.

Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon 2021
AS Kunda Nordic Tsement
Ettevõte on pikaajaliselt toetanud piirkondliku sporditegevust, nagu näiteks Kunda linna jooksu ja Kunda Spordikeskust. Ettevõte toetab töötajate tervist edendavates tegevustes osalemist ning korraldab töötajatele ühiseid tervist edendavaid väljasõite. Hoolides enda ettevõtte personali tervisest ja heaolust näitavad nad eeskuju ka teistele ettevõtjatele ning sellega tagavad ka töötajate kõrgema motiveerituse.

Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon 2021
HAKA Plast OÜ
Ettevõtte eestvedamisel on loodud noorsportlaste fond ja toimub fondi järjepidev toetamine ning üritused, millega kogutakse raha noorsportlaste toetuseks.

Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon 2021
Eesti Punane Rist Lääne-Virumaa Selts
Eesti Punase Risti Lääne-Virumaa Selts asutati 2020 aastal ning sellest ajast on korraldatud esmaabikoolitusi kogu maakonnas. Selts korraldas muuhulgas eelkoolieelikute esmaabikoolituse  ja on teostanud mitmesugust tervisealast ennetustööd. Selts on teinud koostööd maakonna spordiklubidega ning toimunud on treenerite koolitused. Lisaks annavad nad vähekindlustatud elanikkonnagruppidele kõikjal Lääne-Virumaal toiduabi ja varustavad abivajajaid vajalike hügieenitarvetega.

Fotod: Ain Liiva/Virumaa Teataja