HÕBEAKADEEMIA

Hõbeakadeemia on loengusari, mis on suunatud Lääne-Virumaa vanemaealistele inimestele, eelkõige vanusegrupile 60+, kuid oodatud on ka teised huvilised.

Loengute eesmärk on vanemaealistele uute teadmiste andmine, sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ning leevendamine, ühiskonna sidususe suurendamine ja elukestva õppe soodustamine ning kaudselt ka eakamate inimeste konkurentsivõime tõstmine.

Seeniorikool täidab Eesti eakapoliitikale seatud eesmärke, väärtustades eakaid kui võrdseid ühiskonnaliikmeid ning luues võimalusi nende toimetulekuvõime parendamiseks ning emotsionaalseks ning füüsiliseks heaoluks.