Projekti nimi: Lääne-Virumaa tööstus- ja ettevõtlusalade analüüsi koostamine

Meede: Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas

Taotlusvoor: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024

Rahastaja: Ühtekuuluvuspoliitika fond

Projekti eesmärk ja tulemused:  Projekti eesmärgiks on maakonna suurem ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime ning atraktiivsus investeeringuteks, mida toetab maakonna partneritest koosnev tõhusalt ja süsteemselt toimiv ettevõtluse ökosüsteem.

Projekti raames valmib uuring ja analüüs, mis kaardistab maakonna tööstusalade olemasoleva olukorra ja potentsiaali. Lisaks sellele, et projekti käigus analüüsitakse tööjõuturgu ja kogu ettevõtluse ökosüsteemi, seab uuring maakonna ettevõtlusalad laiemasse, üle-Eestilisse arengukonteksti. Selle pinnal on võimalik välja selgitada maakonna tööstusalade arendamise konkurentsivõimelisus ja seeläbi edasised arenguvõimalused ning -suunad. Analüüsi käigus kujundatakse välja ka ettepanekud ettevõtluse ökosüsteemi, st maakonna arendustegevuse erinevatest osapooltest (omavalitsused, haridusasutused, ettevõtjad) koosneva ettevõtlust toetava tugisüsteemi võimaliku mudeli väljaarendamiseks.

Projekti algus ja lõpp: 25.05.2023 - 30.09.2023

Projekti kogusumma: 35 700 EUR

Toetusmäär: 70%

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald

Projektijuht:
Anu Oja
Tel: 524 3927
e-post: anu.oja@virol.ee


Uuringuga saab tutvuda SIIN.