Konkursi korraldab Eesti Meestelaulu Selts koostöös maakondlike institutsioonidega. Lääne-Virumaal on koostööpartneriks Lääne-Viru Omavalitsuste Liit. Konkursi eemärk on edendada ja propageerida poistelaulu.

 

Võistulaulmine toimub järgmistes vanusegruppides:
§ kuni 5 – aastased poisid (k.a.)
§ 6 – 7 – aastased eelkooliealised poisid (k.a.)
§ 7 – 9 -aastased kooliealised poisid (k.a.)
§ 10 – 11 – aastased poisid (k.a.)
§ 12 – aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
§ kuni 16 – aastased häälemurde läbiteinud noormehed
§ 17 – 20 – aastased noormehed


2019 aasta konkurss

 

Vanusegruppi kuuluvuse määrab esineja vanus seisuga 05. mai 2019.


Lauluvõistlusest võivad osa võtta kõik lauluhuvilised poisid. Osavõtt võistulaulmisest on tasuta ja osavõtuga seotud transpordikulud tasub osaleja. Lauluvõistlus viiakse läbi kolmes voorus – linnade ja maakondlikud eelvoorud, Lõuna – ja Põhja – Eesti vahevoorud ja lõppvoor.

L-Viru juhend poiss-solistid
Poiste Võistulaulmise ankeet

 

 

2019.a Poiste-solistide Lääne-Virumaa võistulaulimise voor toimub 8.veebruaril

kl 10.00 Rakvere Kultuurikeskuses.

 

11.02.19

Poistelaul

Eesmärgiga edendada ja propageerida poistelaulu korraldab Eesti Meestelaulu Selts 2019. aasta 4.-5. mail XI üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise.

8.veebruaril toimus  Rakvere Kultuurikeskuses  Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud maakondlik poiss-solistide eelvoor,  kus valiti välja esindajad piirkondlikku vahevooru,  mis  toimub 16. - 17. märtsil 2019 Tallinnas Nõmme Majas.

Käesolev aasta on laulu- ja tantsupeo aasta ning küllap seetõttu jäi osavõtjate hulk pisut tagasihoidlikuks - 25, enamus energiat läheb õpetajatel kooridega tegelemiseks ja haigusedki sekkusid mõnel puhul plaanidesse.

Esindatud olid vanused 6 -7 aastased eelkooliealised, 7-9 aastased kooliealised, 10-11 aastased ning  12-aastased ja vanemad kuni häälemurdeni. Kahjuks ei osalenud ühtegi noormeest, kel häälemurre läbitud.

Lääne Virumaa parimad poisid sellel konkursil olid:

6-7 a koolieelikud

I    Aron Kulmats  -  õp Ly Hiire -  Rakvere Rohuaia lasteaed

II   Roger Privoi  -  õp Ruti Tasuja – Haljala lasteaed Pesapuu

III  Erik Heimar Rätsep – õp Malle Kuusik – Rakvere Triinu lasteaed

7-9 a kooliealised

I    Revor Mägi  -  õp Elene Altmäe – MTÜ Kultuuriring

II   Ott Gregor Jaago – õp Janika Bobõlski – eraõpetaja Sõmerult

III  Rasmus Villem Lood - õp Eleryn Tiit – eraõpetaja Tapa vallast

10-11 a (k.a.)

II   Jürgen Rebane – õp Aire Aros – Rakvere Põhikool

III  Mihkel Brinkfeld – õp Ene Veermäe – Rakvere Eragümnaasium

12 ja vanemad – kuni häälemurdeni

I    Tambet Parm – õp Kelli Pärnasete – Rakvere Muusikakooli laulustuudio

III  Ron Rasmus – õp Ene Veermäe – Rakvere Eragümnaasium