Konkursi korraldab Eesti Meestelaulu Selts koostöös maakondlike institutsioonidega. Lääne-Virumaal on koostööpartneriks Lääne-Viru Omavalitsuste Liit. Konkursi eemärk on edendada ja propageerida poistelaulu.

 

Võistulaulmine toimub järgmistes vanusegruppides:
§ kuni 5 – aastased poisid (k.a.)
§ 6 – 7 – aastased eelkooliealised poisid (k.a.)
§ 7 – 9 -aastased kooliealised poisid (k.a.)
§ 10 – 11 – aastased poisid (k.a.)
§ 12 – aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
§ kuni 16 – aastased häälemurde läbiteinud noormehed
§ 17 – 20 – aastased noormehed


2019 aasta konkurss

 

Vanusegruppi kuuluvuse määrab esineja vanus seisuga 05. mai 2019.


Lauluvõistlusest võivad osa võtta kõik lauluhuvilised poisid. Osavõtt võistulaulmisest on tasuta ja osavõtuga seotud transpordikulud tasub osaleja. Lauluvõistlus viiakse läbi kolmes voorus – linnade ja maakondlikud eelvoorud, Lõuna – ja Põhja – Eesti vahevoorud ja lõppvoor.

L-Viru juhend poiss-solistid
Poiste Võistulaulmise ankeet

 

 

2019.a Poiste-solistide Lääne-Virumaa võistulaulimise voor toimub 8.veebruaril

kl 10.00 Rakvere Kultuurikeskuses.