Konkursi korraldab Eesti Meestelaulu Selts koostöös maakondlike institutsioonidega. Lääne-Virumaal on koostööpartneriks Lääne-Viru Omavalitsuste Liit. Konkursi eemärk on edendada ja propageerida poistelaulu.

 

Võistulaulmine toimub järgmistes vanusegruppides:
§ kuni 5 – aastased poisid (k.a.)
§ 6 – 7 – aastased eelkooliealised poisid (k.a.)
§ 7 – 9 -aastased kooliealised poisid (k.a.)
§ 10 – 11 – aastased poisid (k.a.)
§ 12 – aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
§ kuni 16 – aastased häälemurde läbiteinud noormehed
§ 17 – 20 – aastased noormehed

 

Poiste -solistide võistulaulmine:
2021 aasta konkurss

Vanusegruppi kuuluvuse määrab esineja vanus seisuga 02. mai 2021
Lääne-Virumaa võistulaulmine toimub reedel, 12.veebruaril, 2021 Rakvere Kultuurikeskuse väikeses saalis algusega kl 10.00

- juhend

- ankeet

 

 

 

 

11.02.19

Poistelaul

Eesmärgiga edendada ja propageerida poistelaulu korraldab Eesti Meestelaulu Selts 2019. aasta 4.-5. mail XI üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise.

8.veebruaril toimus  Rakvere Kultuurikeskuses  Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud maakondlik poiss-solistide eelvoor,  kus valiti välja esindajad piirkondlikku vahevooru,  mis  toimub 16. - 17. märtsil 2019 Tallinnas Nõmme Majas.

Käesolev aasta on laulu- ja tantsupeo aasta ning küllap seetõttu jäi osavõtjate hulk pisut tagasihoidlikuks - 25, enamus energiat läheb õpetajatel kooridega tegelemiseks ja haigusedki sekkusid mõnel puhul plaanidesse.

Esindatud olid vanused 6 -7 aastased eelkooliealised, 7-9 aastased kooliealised, 10-11 aastased ning  12-aastased ja vanemad kuni häälemurdeni. Kahjuks ei osalenud ühtegi noormeest, kel häälemurre läbitud.

Lääne Virumaa parimad poisid sellel konkursil olid:

6-7 a koolieelikud

I    Aron Kulmats  -  õp Ly Hiire -  Rakvere Rohuaia lasteaed

II   Roger Privoi  -  õp Ruti Tasuja – Haljala lasteaed Pesapuu

III  Erik Heimar Rätsep – õp Malle Kuusik – Rakvere Triinu lasteaed

7-9 a kooliealised

I    Revor Mägi  -  õp Elene Altmäe – MTÜ Kultuuriring

II   Ott Gregor Jaago – õp Janika Bobõlski – eraõpetaja Sõmerult

III  Rasmus Villem Lood - õp Eleryn Tiit – eraõpetaja Tapa vallast

10-11 a (k.a.)

II   Jürgen Rebane – õp Aire Aros – Rakvere Põhikool

III  Mihkel Brinkfeld – õp Ene Veermäe – Rakvere Eragümnaasium

12 ja vanemad – kuni häälemurdeni

I    Tambet Parm – õp Kelli Pärnasete – Rakvere Muusikakooli laulustuudio

III  Ron Rasmus – õp Ene Veermäe – Rakvere Eragümnaasium