17.05.21

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor

 

Alates 30.08.2019 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt 1. oktoober 2019 kell 16.30

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

 

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 10. septembril 2019 kell 16.00 Fr.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse saal).

 

Infopäeva teemad:  

16.00 Programmi nõuded taotlejale, taotlusele ja aruandlusele – Moonika Aruvainu

16.30 Milliseid vigu vältida edukas projektis? – Kaoke Kärdi, MTÜ konsultant

 

Infopäev on tasuta. Infopäevale registreerimine e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee kuni 09.09.2019

 

Lisainfo programmi ja infopäeva kohta: Moonika Aruvainu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendus- ja väliskoostööspetsialist, tel: 3250115 või 524 3927 , e-post: moonika.aruvainu@virol.ee