Lääne- Virumaa aasta sädeinimese ja vabaühenduse tunnustuskonkurss on alanud

 

Lääne- Virumaa aasta sädeinimese ja vabaühenduse tunnustuskonkurss, mille raames Lääne- Viru Omavalitsuste Liit tunnustab silmapaistvaid inimesi ja vabaühendusi kes panustavad oma tegevusega Lääne- Virumaal kogukonna arengusse. Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud, asutused, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused jt. Tunnustussündmus toimub 30.11.2023

Tunnustusi on antud juba aastast 2018.

 

1. Aasta sädeinimene

Aasta sädeinimese tunnustus antakse välja eraisikule, kes tegutseb Lääne-Virumaal.

Laureaat on:
• kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav isik;
• panustanud oma mõtete või tegevusega piirkonna ja/või maakonna arengusse;
• aktiivne ja koostööaldis. 

 

Esitatud kandidaadid 2023

 1. Kristel Nael, Haljala vald
 2. Piia Liiv, Haljala vald
 3. Kristina Seema, Rakvere vald
 4. Daisy Kull, Rakvere linn
 5. Tea Lauri, Rakvere vald
 6. Kai Kivi, Tapa vald
 7. Gunnar Kotiesen, Rakvere linn
 8. Kerli Relli, Tapa vald
 9. Jaana Ant, Rakvere vald
 10. Tiia Saart, Väike- Maarja vald

 

2. Aasta vabaühendus

Tunnustus antakse välja seltsingule, mittetulundusühendusele või sihtasutusele, mis tegutseb Lääne-Virumaal.  MTÜ või SA on esitanud õigeaegselt eelmise perioodi majandusaasta aruande. 

Laureaat on:
• silma paistnud  järjepidevusega ja/või traditsioonide kandjana piirkondliku või maakondliku elu arendamisel;
• kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud piirkondlikke või maakondlikke säravaid ideid, kaasavaid ja/või uuenduslikke algatusi;
• sotsiaalselt ettevõtlik ja/või omatulu teeniv;
• koostööaldis teiste ühenduste/ ettevõtjate/ omavalitsus(t)ega.

 

Esitatud kandidaadid 2023
 
 1. Vainupea küla selts MTÜ, Haljala vald
 2. Roela Kodukant  MTÜ, Vinni vald
 3. Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus, Rakvere vald
 4. MTÜ Tantsuklubi Momento, Tapa vald
 5. Kadrina Saunaklubi KSK, Kadrina vald
 6. MTÜ Karakter teater, Rakvere linn
 7. Simuna Naisteklubi MTÜ, Väike- Maarja vald
 
 

VIROL- i büroo koondab kõik ettepanekud ja esitab need menetlemiseks hindamiskomisjonile. Komisjoni kuuluvad eelmise aasta sädeinimene ja aasta vabaühenduse, Virumaa Teataja, VIROL- i  ning Leader tegevusgruppide esindaja.

 

Lisainfo:

Kristina Nurmetalu

Vabaühenduste konsultant

Mob: +372 54502035

mty@virol.ee