Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor

Alates 01.09.2022 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoobril kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Kogukonna areng - (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine - (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Lääne-Virumaa ja Pärnumaa ühine infopäev toimub Microsoft Teams keskkonnas 9. septembril kell 15.00. Osalemislink on SIIN

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada kuni 3. oktoobrini kell 16.30 allolevatelt linkidelt:

Lääne-Virumaa KOP sügisvoor 2022 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Lääne-Virumaa KOP sügisvoor 2022 "Kogukonna areng"

Sügisvoorus  toetusteks jagatav summa on kokku 39 008,99 eurot.

 

Hindamiskomisjoni koosseis:

Ene Preem - Väike-Maarja Vallavalitsuse arendus- ja planeerimisosakonna juhataja
Eve Ojala-Bakradze - Viru-Nigula Vallavalitsuse arendusjuht
Siiri Saarmets - Rakvere Vallavalitsuse kultuurinõunik
Heli Napp - Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
Kaili Kõrgesaar - Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja

 

Lisainformatsioon:
Kaoke Kärdi, SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Tel +372 5850 1250