Haridusürituste finantseerimine

 

Lääne-Viru maakonna aineolümpiaadide, võistluste, õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja haridusjuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendusõppe korraldamiseks eraldatavate vahendite taotlemise, jaotamise ja kasutamise kord

 

Korra leiad SIIT

 

Taotlusvorm - koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja juhtide täiendusõpe

 

Taotlusvorm - Õpetajate aineühenduste ja haridusjuhtide ühistegevus 

 

Taotlusvorm-õpilasüritused

 

 
 
 
 
VIROL-i logo ja Lääne-Virumaa vapp