Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor

 

Alates 01.04.2021 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprillil kell 16.30. Lääne-Viru maakonnale on eraldatud 2021. aastal projektide toetamiseks 82 002 eurot, millest 2021. aasta kevadvoorus jagatakse 49 200 eurot ning 32 802 eurot sügisvoorus.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Kogukonna areng - (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine - (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

NB! Alates 2021 kevadvoorust käib taotlemine läbi e-toetuse keskkonna, mis on Riigi Tugiteenuste Keskuse elektrooniline taotluste ja dokumentide esitamise keskkond, mille kaudu toetuse taotleja esitab taotluse ja taotlusega seotud dokumente. Lingilt https://drive.google.com/file/d/1yubn4KbPkVlY5oULPokZByJsShwd7vVw/view?usp=sharing leitav juhend toetuse taotlejatele, mis selgitab põgusalt toetuse taotlemist läbi e-toetuste keskkonna.

 

Lääne-Virumaa infopäev toimus veebikeskkonnas 09.04 kell 15.00.

Infopäeval anti ülevaade programmist, määruse muudatustest ja e-toetuse keskkonnast. Infopäeva esitlus on lisatud lehe lõppu failide hulka. 

 

Taotlusi saab esitada kuni 30. aprillini kell 16.30 allolevatel linkidel:

•            Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2021 "Kogukonna areng"

https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=3711

•            Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2021 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

https://etoetus.struktuurifondid.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=3710

 

Täpsem info ja juhendid on leitavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel. Programmi määrusega saab tutvuda siin

 

Lisainformatsioon:

Mari Knjazev

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

Mob +372 524 3927

 

Nõustamine:

Kaoke Kärdi

Lääne-Viru Arenduskeskus

MTÜ konsultant

Mob +372 58501250

mty@arenduskeskus.ee