2022.aasta kevadvoor


Alates 01.03.2022 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprillil kell 16:30.


Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
 

Toetust saab taotleda kahest meetmest:

  1. Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.
  2. Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot.


Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Lääne-Viru maakonnale on eraldatud 2022. aastal projektide toetamiseks 93 701 eurot, millest kevadvoorus jagatakse 56 220  eurot ning sügisvoorus 37 481 eurot.
 

Lääne-Virumaa ja Pärnumaa ühine infopäev toimus Microsoft Teamsi keskkonnas 10. märtsil. Infopäeval anti ülevaade programmist, infopäeva slaidid on leitavad altpoolt.

 

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 1. aprillini kuni kell 16:30 allolevatelt linkidelt:

Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2022 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=5734

Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2022 "Kogukonna areng" 

https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=5752

 

Hindamiskomisjoni koosseis:

Ene Preem - Väike-Maarja Vallavalitsuse arendus- ja planeerimisosakonna juhataja

Eve Ojala-Bakradze - Viru-Nigula Vallavalitsuse arendusjuht

Siiri Saarmets - Rakvere Vallavalitsuse kultuurinõunik

Heli Napp - Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja

Kaili Kõrgesaar - Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja

 

Lisainformatsioon:
Kaoke Kärdi, SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Mob +372 5850 1250