TEEMARÜHMAD

Maakonna arengustrateegia teemarühmades toimub peamiselt iga konkreetse valdkonna analüüsimine, kaardistamine, lahenduste otsimine probleemidele ning uute ideede väljatoomine. Teemarühmadesse on kaasatud eri valdkondade arvamusliidrid, eksperdid jt. spetsialistid maakonnas, sh nii era- ja avalikust sektorist ning vabaühendustest.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse otsusega on moodustatud 7 teemarühma:

  • ettevõtlus ja turism
  • kultuur
  • sport
  • keskkond, kliima- ja energia
  • haridus, noorsootöö ja huviharidus
  • elukeskkond, taristu ja transport
  • sotsiaal, tervishoid, tervisedendus ja turvalisus

Teemarühmade juhid ja rühmade liikmed leiad SIIT.